Vad är web 3.0?

Vad är Web 3.0

Senast uppdaterad: aug 19, 2023 | Digital marknadsföring

Vi är nu inne i Web 3.0-framtiden och vi läser om många NYA ord och termer. Vad är nollpartsdata? Vad är skillnaden mellan första part och tredje part data? iOS 14? iOS 15?

Web 3.0 är tredje generationens internet!

Du kanske undrar vad en NFT är … och vad har ALLA dessa nya Web 3.0-termer att göra med ditt företag?

Jag har satt ihop denna ordlista för Web 3.0 av de viktigaste 3.0-koncepten som påverkar oss, som företagare, online och digitala marknadsförare.

Häng med!

Web 3.0 framtiden

För att förstå framtiden behöver vi kika tillbaka i det förflutna.

Web 1.0

Internets tidiga era (från 1980-talet till början av 2000-talet) var en öppen källa (open source), där den ursprungliga källkoden gjordes fritt tillgänglig och kunde modifieras eller delas av vem som helst.

Internet handlade om att göra information tillgänglig för alla, och Web 1.0 och infriade verkligen det löftet och ersatte uppslagsverk, telefonkataloger och mycket mer.

Den här eran präglades av att du ringde upp via ett modem för att få din uppkoppling till internet. Kanske minns du fortfarande uppringningssignalen från ditt moden när den kopplade upp dig. Datorerna var stora och stationära.

Det är även nu man börjar köpa och förvärva domäner. Det var ett internet där du läste dig till information, read-only, och utan så många bilder eller kontroller.

Web 2.0

Det är nu centraliseringseran av internet sker, där en handfull stora aktörer börjar komma in och verkligen bygga webbplatser och plattformar som har en mångfald av funktioner, tjänster och program på dem. Detta för att börja suga upp mycket av trafiken som sker online.

Huvuddelen av trafiken online spenderas nu på dessa centraliserade plattformar, särskilt GAFA (Google, Apple, Facebook och Amazon) och deras domäner.

Om Web 1.0 handlade om öppen information, så blev Web 2.0 en tid präglad av sluten källkod och centraliserad data. Dessa företag byggde murar runt sin teknologi och tjänade pengar på dem, antingen genom betaltjänster eller reklam.

Web 3.0

Web 3.0 är en ny era av decentralisering som tar bort en del av makten för dessa företag och lämnar tillbaka den till användarna.

Integritet och förtroende kommer att bli viktigare än någonsin.

Folk vill inte att Google och Facebook spårar dem på internet längre, och de kräver sätt att ta tillbaka sin integritet och sina data.

Den nya ”Cookie-världen” skapar en ny möjlighet för företagsägare att samla in sin EGNA förstaparts- och nollpartsdata (och skapa en förtroenderelation med våra egna kunder samtidigt).

Vi kan redan se övergången ske och att man går tillbaka till en mer decentraliserad version av internet. Nya kryptonätverk och blockkedjor (blockchain) är exempel på detta, med en gemenskapsstyrd plattform och decentraliserad data.

Trafik

Detta är ett mått på hur många som besöker och vad de gör på din hemsida. Webbtrafik skulle man också kunna säga.

Targeting

Targeting är processen inom marknadsföring där du bestämmer vilken eller vilka målgrupper företaget ska rikta sig mot med sin marknadsföring.

Targeting online

Rätt målgrupp = mer trafik = mer möjligheter

Du använder dig av demografi, intresse, köphistorik eller annan information du har om en användare, för att filtrera från bredaste antal människor online ner till mindre målgrupper. Filtrering sker när marknadsförare lägger till olika lager i din annonskampanj.

Pixel

Detta är en bit kod som du lägger till på webbplatser eller mobilappar som samlar in information baserat på en användares beteende på en webbplats och sedan rapporterar den informationen tillbaka till upphovsmannen till pixeln (t.ex. Facebook).

Google Tag Manager

Ett tagghanteringssystem som låter dig hantera och distribuera pixlar, snippets (en kod) och URL-parametrar på din webbplats utan att behöva ändra koden manuellt. Du kan sedan spåra informationen i Google Analytics 4.

Google Tagmanager

GA4

GA4 är den fjärde upplagan av Google Analytics som har blivit standard 2023, alltså alla kommer att behöva migrera till G4 om de vill att deras data ska fortsätta att vara tillgänglig. G4 är den mest framåtsträvande webbanalysplattformen som Google har någonsin byggt.

GA4 Dashboard

Produkter – alster

Decentralisering

En term som hänvisar till överföringen av kontrollen från en centraliserad enhet (kan vara en organisation eller företag) till ett distribuerat nätverk. En decentraliserad blockkedje-nätverk tillåter peer-to-peer-transaktioner där alla användare kollektivt behåller kontrollen.

Blockkedja – Blockchain

En digital databas som innehåller information, såsom register över finansiella transaktioner, som samtidigt kan användas och delas inom en stor, decentraliserad, offentligt tillgängligt nätverk.

Kryptovaluta

Någon form av valuta som bara finns digitalt, som vanligtvis inte har någon central emission eller tillsynsmyndighet utan använder istället ett decentraliserat system för att registrera transaktioner och hantera emissionen av nya enheter. Kryptovaluta förlitar sig på en säker kod och ”peer to peer” validation eller ”proof of stake” för att förhindra förfalskning eller bedrägliga transaktioner.

NFT (Non-Fungible Token)

En unik digital identifierare som inte kan kopieras, ersättas eller delas upp och den är registrerad i en blockchain. NFT används för att intyga äkthet och ägande av en specifik digital tillgång och de specifika rättigheter som är relaterade till den.

Öppen källkod

En källkod som är utformad för att vara allmänt tillgänglig – alla kan se, ändra och distribuera koden hur de vill. WordPress är ett exempel på detta.

Målgrupp

En målgrupp är en definierad grupp av människor som är intressanta som mottagare av marknadsföring. En målgrupp kan vara bloggare – exempelvis hur du startar din egna blogg och marknadsför det på Internet.

Målgrupp i en kanal (In-Channel Audiences)

Detta hänvisar till den målgrupp som är byggd med avsikten att engagera sig inom den gruppen eller kanalen där de började. Man riktar in sig på specifika användare.

Några exempel där du kan se detta är prenumeranter på YouTube, de som engagera sig på din Facebooksida, följare på Instagram eller en gratisgrupp på LinkedIn.

Anpassade målgrupper (Custom Audiences)

En målgrupp som är byggd från en lista med antingen noll-, första-, andra- eller tredjepartsdata.

Du skapar anpassade målgrupper genom att ta dina listor med e-postadresser, webbplatsbesökare, telefonnummer, etc., och överför dem till en kanal (som till exempel Facebook eller LinkedIn), och kanalen kommer att matcha data de har med data som du tillhandahåller för att skapa en anpassad målgrupp.

Lookalike publik (Lookalike Audiences)

En målgrupp med liknande eller delade egenskaper som passar i samma segment som din egen publik. Annonsörer som Facebook kommer att ta din lista och använda sin algoritm för att hitta liknande målgrupper.

Integritet – Privacy

Kan vara:

Personlig integritet – rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp
Digital integritet – rätten till skydd för personuppgifter och privatliv på internet och i andra digitala sammanhang

Integritetskrig (Privacy War)

En bred etikett för diskussionen i och kring hur integritet ska bytas ut och utbyts mellan stora plattformar som Facebook, Google och Apple, inklusive vilken personlig information som kan delas mellan enheter, profiler etc.

Under de senaste åren har denna diskussion varit, särskilt med anstormningen av integritetslagar som GDPR, om var datagränsen bör starta och sluta mellan leverantörer.

Cookies

Små skriptbitar som lagras i en webbanvändares dator som skapas och läses sedan av en webbserver. Annonsörer använder cookies för att övervaka och spåra en användares beteende online.

De innehåller personlig information, till exempel användaridentifikation, IP adress, anpassade inställningar eller en förteckning över tidigare besökta sidor.

iOS 14-uppdatering

Denna uppdatering av Apples operativsystem skedde våren 2021 för att ändra hur varumärken kan använda personlig inriktning genom annonsering.

I huvudsak tillåter denna uppdatering iPhone-användare möjligheten att välja bort att få sin personliga information delad med företag som Facebook, där marknadsförare inte längre kunde lita på annonsspårningspixlar för datainsamling och optimering.

iOS 15-uppdatering

Denna Apple-operativsystemuppdatering liknar iOS 14, men ändrade den befintliga landskap för e-postmarknadsföring.

Apple skickar inte längre information om hur många som öppnat ditt email till e-post leverantörer på deras e-postplattformar. Det gäller även om du Gmail, Hotmail, Outlook, etc. på din iOS.

Du kan alltså inte se om de öppnat ditt email även på dessa plattformar om de finns i en iOS15 system. Detta gör det svårare att veta hur väl dina marknadsföringsinsatser fungerar.

Integritetspolicy (Privacy Policy)

Ett juridiskt uttalande eller dokument som avslöjar några eller alla sätt som en part samlar på, använder, avslöjar och hanterar en kunds personliga information.

Integritet kommer att blir ett ännu viktigare ämne ju längre tiden går, och integritetspolicyn kommer att vara det viktigaste på en webbplats. Kommer den att ligga på första sidan kanske?

Data

Nollparts data (Zero-Party Data)

En term som myntats av Forrester Research, detta är data som en kund avsiktligt och delar proaktivt med ett varumärke. Det kan inkludera vad man gillar, vad man har för avsikter att köpa eller veta mer om, personligt sammanhang och hur individen vill att varumärket ska känna igen dem.

Nollpartsdata är data som uttryckts tydligt, där användaren tydligt förstår att de handlingar de gör när de lämnar ifrån sig informationen är frivillig.

De ger dig frivilligt personligt identifierbar information om sig själva. Exempelvis en undersökning, ett frågeformulär som vi har på vår hemsida.

Förstaparts data (First-Party Data)

Förstapartsdatan är datan som du lär dig av en användare när de surfar och interagerar med dina digitala tillgångar, oavsett om den interaktionen är webbplatstäckande, app-omfattande eller på din hemsida.

Plattformar som Google Analytics finns ”bakom kulisserna” och spårar en användares beteende – och detta beteende registrerar vad användaren klickar på, men spårar och rapporterar också hur de skrollar, vad du håller musen över och var du hänger.

Naturligtvis, alla transaktionshändelser så som köp av en produkt ingår också i förstapartsdatan. Sammantaget upplyser förstapartsdata oss vad användaren / besökaren har för avsikt.

Andraparts data (Second-Party Data)

Detta är förstapartsdata som tillhör en annan webbplats som du kan köpa och sedan använda i din marknadsföring.

Exempel på andra parts datainsamlare inkluderar banker, finansinstitut eller kreditkortsföretag som delar information som t.ex personens köphistorik och transaktionsdata.

Tredjeparts data (Third-Party Data)

Detta är den mest komplexa av datamängderna.

Tredjepartsdata är i huvudsak nollparts datan och förstaparts datan från andra webbplatser och appar där ägarna till dessa webbplatser och appar kommer att sälja tillbaka den informationen till en annan part för ekonomisk vinning – oftast i form av reklam.

Denna typ av data tenderar att vara demografisk, firmografisk (grundläggande företagsdata) eller psykografisk (sammanställning av egenskaper hos människor, som politiska åsikter, religion, attityder, intressen och livsstil) , och har i stor utsträckning använts inom digital marknadsföring som en av de ledande sätt att hitta och koppla dig till dina målkunder online.

Tratt (Funnel)

Serien av steg som dina potentiella köpare följer på sin resa för att lära känna dig och din produkt. Den breda änden av tratten är ingången där du fångar uppmärksamhet och successivt lägger till steg för att öka medvetenheten, intresset, leads och försäljning

Sammanfattning

Sekretesspolicyer och data kommer att bli ännu viktigare i framtiden, så se till att du har en god förståelse för båda.

När vi nu går in i web 3.0-eran är det viktigt att komma ihåg att data är kung.

Den som har de mest relevanta och användbara uppgifterna kommer att kunna erbjuda den bästa användarupplevelsen – och det är det som gör att kunderna kommer tillbaka.

För att ligga i framkant måste du som företagare fokusera på att samla in så mycket första– och nollpartsdata så långt det är möjligt. Att använda sig av en ”funnel” är en av de bästa sätten att ligga i framkanten!

Vad tycker du om den nya utvecklingen mot web 3.0?

Dela gärna med dig av informationen eller länka till denna sida!

Helene Thituson

Helene, grundaren av 900 Kunder från de djupa skogarna i Småland, älskar att hjälpa småföretag, utforska naturen, bygga webbplatser, coacha och hålla kurser. Med sin kunskap inspirerar hon klienter att nå sina mål och skapa en framgångsrik verksamhet.

Observera: Vissa av länkarna i denna artikel är affiliate-länkar. Det innebär att vi kan motta en ersättning om du bestämmer dig för att genomföra ett köp, men det påverkar inte ditt pris. Vi vill betona att allt vi föreslår här är produkter eller tjänster som vi själva har erfarenhet av och som vi kan rekommendera helhjärtat. Syftet med denna sida är inte att erbjuda ekonomisk rådgivning, utan snarare att underhålla och informera. Vill du veta mer om hur affiliate-länkar fungerar, se mer här integritetspolicy.

Senaste inläggen

Kontakta oss

900 Kunder
Jönköpingsvägen 1
331 34 VÄRNAMO
076 - 10 41 662

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

du kanske också gillar…