WordPress.com vs WordPress.org

WordPress.com vs WordPress.org

Här kommer jag att förklara skillnaderna mellan WordPress.com och WordPress.org, två varianter av det populära webbpubliceringssystemet WordPress. Trots att de båda är byggda på samma grundläggande plattform, skiljer sig deras funktionalitet, användningsområden och målgrupper åt. Skillnaderna mellan WordPress.com,...

Facebook Smileys

Facebook Smileys

*** Svunna tider Smileys, vi alla tänker olika när det kommer till denna biten en del kan inte...