...

Låt inte framtidens trender glida förbi – upptäck dem genom vår blogg!

På spaning från AI till webbens framtid!

Läs mer om..

Artificiell intelligens

Läs mer om..

Digital marknadsföring

Läs mer om..

Webbdesign

Vad är Web 3.0

Vad är Web 3.0

Vi är nu inne i Web 3.0-framtiden och vi läser om många NYA ord och termer. Vad är nollpartsdata? Vad är skillnaden mellan första part och tredje part data? iOS 14? iOS 15? Web 3.0 är tredje generationens internet! Du kanske undrar vad en NFT är … och vad har ALLA dessa nya Web 3.0-termer att göra med ditt företag? Jag har...