076 1041 662 info@900kunder.com
Välj en sida

Hemlig, Sluten eller Öppen

Jag fick en hel del email om vilka grupper som är sökbara. Någon undrade varför inte man kunde hitta just deras grupp på internet.

Beroende på vilken sekretess nivå du sätter på Din grupp, blir du väldigt beroende hur du väljer domän namn till din facebook grupp.

Tänk dig följande scenario – Du har startat en fantastisk facebook grupp – den är hemlig – och nu står du på en föreläsning och vill att fler ska komma med i gruppen. Du framför till alla att ”gå bara in och sök på xxxxx och ansök om att få gå med i gruppen”.

Alla är taggade efter föreläsningen och vill så gärna gå med i din facebook grupp. MEN Oups…  ingen hittar den!!!

Har du en hemlig grupp – är den inte sökbar! Är den hemlig, blir det SUPER VIKTIGT att du väljer en URL till din facebook grupp, som är lätt att uttala och säga, annars är risken stor att du inte får de människor som du önskar till gruppen.

Så här se de tre sekretess nivåerna ut:

[unordered_list style=”arrow”]
  • Öppna: För öppna grupper kan vem som helst på Facebook se gruppen och ansöka om att få gå med. Det betyder att gruppen visas i sökresultat och att allt innehåll som medlemmarna lägger upp (t.ex. foton, filmklipp och diskussioner) är tillgängligt för alla som visar gruppen.
  • Slutna: För slutna grupper gäller att alla på Facebook kan se gruppens namn och medlemmar, men bara gruppmedlemmar kan se inlägg i gruppen. Om du inte blir tillagd i gruppen av en annan medlem måste du begära att få gå med i gruppen. Du blir medlem när din förfrågan har godkänts.
  • Hemliga: De här grupperna visas inte i sökningar och icke-medlemmar kan inte se någon information om gruppen, inte heller gruppens namn eller medlemmar. Gruppens namn visas inte i medlemmarnas profiler (tidslinjer). Om du vill gå med i en hemlig grupp måste du läggas till av en medlem i gruppen.
[/unordered_list]

Vilken grupp tycker du är bäst ur marknadsförings synpunkt?

Glöm inte att gå med i Gruppen Marknadsföring online på facebook

Ha det bra och ta hand om Er 🙂